Poskytujeme tyto služby


Projektová činnost

Projektová činnost, projekty domů a průmyslových objektů Radomyšl okres StrakoniceProvádíme individuální projekty RD, průmyslových, výrobních a administrativních objektů.

V rámci projektové činnosti jsme schopni zpracovat všechny stupně projektové dokumentace.

 • Architektonická studie
 • Projekt pro územní řízení
 • Projekt pro ohlášení stavby
 • Projekt pro stavební povolení
 • Prováděcí projekt
 • Dokumentace skutečného stavu stavby
 • Zaměření stávajícího stavu
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Základní statické výpočty
 • Ocelové konstrukce
 • Dřevěné konstrukce

Projektová dokumentace je prováděna na základě osvědčení o autorizaci vydaným Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro autorizovanou osobu číslo 0102244 pro obor „autorizovaný inženýr pro pozemní stavby“.

Inženýrská činnost

Nabízíme klientům kompletní servis a podporu při vyřizování územního i stavebního povolení.

Realizace

Nabízíme klientům provádění jak autorského dozoru tak technického dozoru investora.

Jsme schopni zajistit:

 • 3D vizualizace
 • Podrobný položkový rozpočet
 • Výkaz výměr
 • Odhady nemovitostí
 • Energetické zhodnocení budov

Doporučované firmy ke spolupráci:


JB Projekt, Na Trávníkách 325, Radomyšl, 387 31, tel: 725 628 603, email: Josef.balousek@seznam.cz